Čarodějnice 2018

V pátek 27.4. 2018 dopoledne se uskuteční v naší mateřské škole


Č
arodějnický rej

 

Podmínkou pro účast je čarodějnické ustrojení a dobrá nálada. Připravená čarodějnická diskotéka a různé soutěže na školní zahradě.

Leave a Reply

Required fields are marked*