Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy

Bořetická 7,

Brno, př. org.,

školní rok 2018/2019

Sběr přihlášek bude probíhat dne 3.5.2018 od 8:00 do 16:00.

V tento den si zákonní zástupci přinesou vyplněnou a vytištěnou přihlášku, rodný list dítěte, OP zákon. zástupce k ověření.

Dne 14. 5. 2018 ( pondělí ) v době od 8:00 do 16:00

Osobní vyzvednutí rozhodnutí o přijetí dítěte.

Dne 21.5. 2018 ( pondělí ) v době od 8:00 do 16:00

Osobní vyzvednutí o nepřijetí dítěte.

Leave a Reply

Required fields are marked*