Organizační upozornění

Při příznivém počasí budeme s dětmi chodit ven na školní zahradu.

V odpoledních hodinách: cca od 14:30 hod.
V ranních hodinách: cca od 7:30 hod.

– VŽDY předávejte dítě učitelce, hlaste docházku dítěte (po obědě, z MŠ)
– každé dítě musí mít svůj baťůžek nebo tašku (pro případné oblečení pro odchod domů)
– ráno mohou být děti oblečené z domu na pobyt venku
– dodržujte oblečení na ven a do MŠ (2 kraťase…)
– po dobu pobytu venku NEBUDE možný vstup do šaten MŠ
každý pátek zůstáváme odpoledne ve svých třídách v běžném režimu