ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ

ORGANIZAČNÍ UPOZORNĚNÍ Při příznivém počasí budeme s dětmi chodit ven na školní zahradu. V případě uzamčené malé branky na vstup k budově, jsme vždy na školní zahradě. Začínáme: V odpoledních hod. od 14:30 hod. V ranních hod. od 7:30 hod. ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— Vstupujte pouze velkou …