ÚHRADY na prázdniny

ŽÁDÁME RODIČE, KTEŘÍ PLATÍ STRAVNÉ A ŠKOLNÉ TRVALÝM PŘÍKAZEM, ABY TENTO PŘÍKAZ ZRUŠILI KE 30.6.2018.   PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MUSÍ BÝT UHRAZEN DO 25.6.2018.   PŘEPLATKY STRAVNÉHO SE BUDOU VRACET V PRŮBĚHU MĚSÍCE ČERVENCE 2018.  

Spaní předškoláků v MŠ

SPANÍ PŘEDŠKOLÁKŮ V MŠ   KDY: 22.6. – 23.6. 2018 (pátek – sobota) KDE: Červená třída, sraz v pátek v18:00 hod.                         rozcházení v sobotu v 8:00 hod.   Děti musí být po večeři!   Každé dítě si s sebou přinese: …

Pasování školáků 20.6.2018

PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ   KDY: středa 20.6.2018 od 16:30 hod. KDE: zahrada MŠ   Srdečně vás všechny zveme na slavnostní odpoledne k ukončení školního roku s agenturou „Kača a Kača„.   Součástí programu bude vystoupení tanečního kroužku.   V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO …

Logopedická depistáž

LOGOPEDICKÁ DEPISTÁŽ     Ve čtvrtek 14. června 2018 v 9:00 hod. se uskuteční v mateřské škole logopedická prevence s odbornou logopedkou Mgr. Helenou Robešovou.   Zaměření: zkouška fonetického sluchu celková obratnost mluvidel rozsah slovní zásoby artikulace hlásek věková zvláštnost řeči koktavost, patlavost …

Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ŠK. ROK 2017/2018   Prázdninový provoz mateřských škol Brno – Vinohrady, byl doporučen dle schváleného Ustanovení č. 629/12/6 ( viz příloha ).     TERMÍN JE STANOVEN od 9. 7. 2018 ( pondělí ) do 20.7.2018 ( pátek …

ŽLUŤÁSCI od 4. – 8. 6. 2018

ŽLUTÁ TŘÍDA BUDE V DOBĚ ŠVP ( 4. – 8. 6. 2018 ) UZAVŘENÁ !!!   V PONDĚLÍ ZVOŇTE NA MODROU TŘ.   Děti budou následovně rozděleny do ČERVENÉ a MODRÉ třídy. Seznam dělení bude vyvěšen.

Škola v přírodě – info

INFORMACE KE ŠKOLE V PŘÍRODĚ   ODJEZD: Pondělí 4. 6. 2018 v 8:00 hod. zastávka MHD Bořetická ( u hlídaného parkoviště )   PŘÍJEZD: Pátek 8. 6. 2018 v 16:00 hod. na stejném místě. Do školky se děti už nevrací!!!

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ   Mateřská škola zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR).   Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny interní směrnicí mateřské školy „Vnitřní pravidla pro ochranu osobních …