Screeningové vyšetření zraku dětí

Screeningové vyšetření zraku dětí proběhne v MŠ ve středu 14.10.2020 od 10:30hod. Poplatek pro rodiče za vyšetření je 200Kč, předškolákům ho hradí městská část Vinohrady. Tabulku pro přihlášení dětí a bližší informace najdete v šatnách na nástěnkách.

Peníze za vyšetření se vybírají předem od 8.10.2020.