Poděkování za účast v potravinové sbírce pro zvířátka

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za aktivní přístup, hojnou účast a štědré dary, které naše MŠ předala Záchranné stanici Ptačí centrum.