Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče,

důrazně Vás žádáme, abyste ředitelství MŠ neprodleně sdělovali informaci, že ve vaší rodině probíhá onemocnění COVID-19, jak u dospělých, tak i u vašich dětí a že vám byla nařízena KARANTÉNA.
Opakovaně se totiž setkáváme s případy, že je nám tato informace (záměrně?) zamlčena a tím dochází k ohrožení zdraví ostatních dětí, tak i celého personálu. Nehledě na to, že v současné situaci máme jako organizece povinnost hlásit výskyt a počet případů onemocnění zřizovateli MŠ.

Děkujeme Vám za vaši vstřícnost a spolupráci.