Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ     PROVOZ        šk. rok 2020/2021

TERMÍN   PRÁZDNINOVÉHO  PROVOZU  JE  STANOVEN:

od 7.7. 2021 (středa)  do 23.7. 2021 (pátek)

PROVOZNÍ DOBA:   6.30 hod. –  16.00 hod.

Kriteria přijetí:

 • Dítě navštěvuje ve šk. roce 2020/2021 některou z vinohradských MŠ
 • Zákonný zástupce nemá jinou možnost zaopatření dítěte
 • Zdravotní stav dítěte odpovídá aktuálním hygienicko-epidemiologickým požadavkům
 • Kapacita školy umožňuje dítě přijmout

Zájemci o prázdninový provoz se mohou závazně proti podpisu nahlásit na svých třídách do 31.5.2021

Následně budou rodičům předány složenky na platbu úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 150.-Kč za týden 12. – 16.7.

 150.-Kč za týden 19. – 23.7.

   90.-Kč za 3 dny   7. – 9.7.

při odhlášení dítěte se tato částka nevrací

platba za stravování je podle přihlášených dnů – při odhlášení dítěte se částka vrací.

Složenka musí být uhrazena do 25.6.2021

Pokud platba nebude včas uhrazena, nebude dítě k prázdninovému provozu přijato.

Volná kapacita míst bude využita pro děti z MŠ Prušánecká (z důvodu rekonstrukce šk. jídelny).

30.4.2021                                         Němčanská – ředitelka MŠ

Oslava Čarodějnic

(Pouze pro děti, které mají v tomto období povinné předškolní vzdělávání.)

proběhne v pátek 30.4.2021 dopoledne na zahradě MŠ, při nepříznivém počasí ve třídách.

Děti budou plnit různé úkoly. Prosíme rodiče, aby dětem připravili vhodné kostýmy. Děti v nich přijdou již ráno do třídy.

Olympiáda

(Pouze pro děti, které mají v tomto období povinné předškolní vzdělávání.)

Proběhne v úterý 27.4. nebo ve středu 28.4. 2021 (rozhodne počasí) v dopoledních hodinách na zahradě MŠ. Disciplíny: běh na 50m, štafetový běh, skok do dálky z místa, trojskok do dálky z místa, skok do dálky s rozběhem, hod do dálky, hod na cíl, skok přes švihadlo. Na závěr proběhnutí pod roztočeným lanem.

Anketa

Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří se zapojili hlasováním v anketě vybavenosti školní zahrady. Počet hlasujících byl 68 z toho 63x ANO, 5x NE.

Na základě vysokého počtu hlasů pro zajištění dvou herních prvků, byly tyto objednány. Montáž proběhne v měsíci květnu s využitím pro všechny děti ještě v tomto školním roce.

Děkujeme!

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace ohledně zápisu do mateřské školy najdete na webových stránkách:

www.zapisdoms.brno.cz

VYGENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠEK ZZ od 1.4.2021 do 30.4.2021

1.FÁZE – VYGENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY pro ZZ BEZ PŘÍSTUPU K INTERNETU

20.4.2021        od 14.00 – 15.30 hod.

2.FÁZE – SBĚR PŘIHLÁŠEK – nejpozději do 4.5.2021

FORMA: potvrzená přihláška od lékaře a další náležitosti

3. FÁZE – VLASTNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

11.5.2021 – VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (řed. MŠ telefonicky domluví se ZZ přesný čas předání rozhodnutí o přijetí dítěte)

18.5.2021 – ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ bude zasláno poštou.

DOVEDNOSTI A ZNALOSTI, KTERÉ BY DĚTI MĚLY UMĚT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

DO MŠ PŘIJÍMÁME POUZE TY DĚTI, KTERÉ JSOU BEZ PLEN, DUDLÍKU A ZVLÁDNOU DELŠÍ CHŮZI (BEZ KOČÁRKU!).
DĚTI BY MĚLY ZVLÁDNOUT ODLOUČENÍ OD RODIČŮ.

TĚŠÍM SE DO ŠKOLKY A UŽ JSEM ZVLÁDNUL TYTO DOVEDNOSTI:

 • Znám svoje jméno
 • Poznám si svoje oblečení
 • Umím se obléknout a svléknout (popř. se o to snažím)
 • Umím si obout a zout papučky, boty
 • Umím si umýt ruce a použít ručník
 • Umím použít WC (nepoužívám nočník!)
 • Aktivně hlásím své potřeby
 • Umím se vysmrkat, používám papírový kapesník
 • Sedím při jídle u stolu, umím jíst sám, umím pít z hrnečku
 • Umím ukousnout z ½ krajíčku chleba včetně kůrky
 • Jsem zvyklý/á na pestré složení stravy
 • Umím vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat…)
 • Chovám se bezpečně v rámci svých rozumových schopností
 • Navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci

VŠECHNY UVEDENÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI ZAJISTÍ VAŠEMU DÍTĚTI PŘI VSTUPU DO MATEŘKÉ ŠKOLY POCIT JISTOTY A BEZPEČÍ A VYTVÁŘÍ ZÁKLAD SEBEDŮVĚRY.  DÍTĚ SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTÍ LÉPE.

… A HLAVNĚ – NESTRAŠTE MĚ ŠKOLKOU. ŠKOLKA MÁ BÝT ZA ODMĚNU, NE ZA TREST!