Prázdninový provoz

PRÁZDNINOVÝ     PROVOZ        šk. rok 2020/2021

TERMÍN   PRÁZDNINOVÉHO  PROVOZU  JE  STANOVEN:

od 7.7. 2021 (středa)  do 23.7. 2021 (pátek)

PROVOZNÍ DOBA:   6.30 hod. –  16.00 hod.

Kriteria přijetí:

  • Dítě navštěvuje ve šk. roce 2020/2021 některou z vinohradských MŠ
  • Zákonný zástupce nemá jinou možnost zaopatření dítěte
  • Zdravotní stav dítěte odpovídá aktuálním hygienicko-epidemiologickým požadavkům
  • Kapacita školy umožňuje dítě přijmout

Zájemci o prázdninový provoz se mohou závazně proti podpisu nahlásit na svých třídách do 31.5.2021

Následně budou rodičům předány složenky na platbu úplaty za předškolní vzdělávání ve výši 150.-Kč za týden 12. – 16.7.

 150.-Kč za týden 19. – 23.7.

   90.-Kč za 3 dny   7. – 9.7.

při odhlášení dítěte se tato částka nevrací

platba za stravování je podle přihlášených dnů – při odhlášení dítěte se částka vrací.

Složenka musí být uhrazena do 25.6.2021

Pokud platba nebude včas uhrazena, nebude dítě k prázdninovému provozu přijato.

Volná kapacita míst bude využita pro děti z MŠ Prušánecká (z důvodu rekonstrukce šk. jídelny).

30.4.2021                                         Němčanská – ředitelka MŠ