Upozornění

Zákonní zástupci dětí, kteří spadají podle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.4.2021, musí tuto skutečnost prokázat při nástupu dítěte do MŠ.

Více informací naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf