Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Informace ohledně zápisu do mateřské školy najdete na webových stránkách:

www.zapisdoms.brno.cz

VYGENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠEK ZZ od 1.4.2021 do 30.4.2021

1.FÁZE – VYGENEROVÁNÍ PŘIHLÁŠKY pro ZZ BEZ PŘÍSTUPU K INTERNETU

20.4.2021        od 14.00 – 15.30 hod.

2.FÁZE – SBĚR PŘIHLÁŠEK – nejpozději do 4.5.2021

FORMA: potvrzená přihláška od lékaře a další náležitosti

3. FÁZE – VLASTNÍ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

11.5.2021 – VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ (řed. MŠ telefonicky domluví se ZZ přesný čas předání rozhodnutí o přijetí dítěte)

18.5.2021 – ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ bude zasláno poštou.

DOVEDNOSTI A ZNALOSTI, KTERÉ BY DĚTI MĚLY UMĚT PŘI NÁSTUPU DO MŠ:

DO MŠ PŘIJÍMÁME POUZE TY DĚTI, KTERÉ JSOU BEZ PLEN, DUDLÍKU A ZVLÁDNOU DELŠÍ CHŮZI (BEZ KOČÁRKU!).
DĚTI BY MĚLY ZVLÁDNOUT ODLOUČENÍ OD RODIČŮ.

TĚŠÍM SE DO ŠKOLKY A UŽ JSEM ZVLÁDNUL TYTO DOVEDNOSTI:

 • Znám svoje jméno
 • Poznám si svoje oblečení
 • Umím se obléknout a svléknout (popř. se o to snažím)
 • Umím si obout a zout papučky, boty
 • Umím si umýt ruce a použít ručník
 • Umím použít WC (nepoužívám nočník!)
 • Aktivně hlásím své potřeby
 • Umím se vysmrkat, používám papírový kapesník
 • Sedím při jídle u stolu, umím jíst sám, umím pít z hrnečku
 • Umím ukousnout z ½ krajíčku chleba včetně kůrky
 • Jsem zvyklý/á na pestré složení stravy
 • Umím vyjádřit své potřeby a přání (poprosit, poděkovat…)
 • Chovám se bezpečně v rámci svých rozumových schopností
 • Navazuji mluvní a oční kontakt při komunikaci

VŠECHNY UVEDENÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI ZAJISTÍ VAŠEMU DÍTĚTI PŘI VSTUPU DO MATEŘKÉ ŠKOLY POCIT JISTOTY A BEZPEČÍ A VYTVÁŘÍ ZÁKLAD SEBEDŮVĚRY.  DÍTĚ SE V MATEŘSKÉ ŠKOLE CÍTÍ LÉPE.

… A HLAVNĚ – NESTRAŠTE MĚ ŠKOLKOU. ŠKOLKA MÁ BÝT ZA ODMĚNU, NE ZA TREST!