Organizační upozornění

Při příznivém počasí budeme s dětmi chodit ven na školní zahradu.

      * v ranních hodinách – cca od 7:30 hod.

      * v odpoledních hodinách – cca od 14:30 hod.

  • VŽDY předávejte dítě učitelce
  • hlaste docházku dítěte (po obědě, z MŠ)
  • každé dítě musí mít svůj baťůžek nebo tašku (pro případné oblečení pro odchod domů)
  • ráno mohou být děti již z domu oblečené na pobyt venku
  • je nutné mít dvoje oblečení (ven a do třídy)
  • každá třída bude mít svůj barevně odlišený koš na odkládání svých věcí
  • po dobu pobytu venku NEBUDE možný vstup do šaten MŠ
  • každý pátek zůstáváme odpoledne ve svých třídách v běžném režimu

Děkujeme za do dodržování pravidel ☺.