Platba stravného a školného

Žádáme rodiče, kteří platí stravné a školné trvalým příkazem, aby tento příkaz zrušili ke 30.6.2021.

Prázdninový provoz musí být uhrazen do 30.6.2021 – nehraďte, dokud neobdržíte složenku!!!

Přeplatky stravného se budou vracet v průběhu měsíce července 2021.