UPOZORNĚNÍ!!!

Vážení rodiče,

vzhledem ke zhoršující se situaci s výskytem onemocnění COVID 19 Vás tímto důrazně žádáme

  • v případě výskytu onemocnění u vás v rodině ZAJISTIT A DODRŽOVAT TATO PRAVIDLA:
  1. neprodleně MŠ oznámit výskyt onemocnění ( týká se rodičů i dětí)
  2. sdělit délku nařízené karantény ( nemocný rodič = dítě v karanténě)
  3. pro zpětný nástup dítěte do MŠ předložit negativní PCR test u dítěte
  4. do budovy MŠ vstupujte v respirátoru,  předcházejte karanténním opatřením pro ostatní
  5. CHRAŇTE ZDRAVÍ OSTATNÍCH!!!