Oznámení pro rodiče dětí z Červené třídy!

Od středy 12.1.2022 do pondělí 17.1.2022 bude Červená třída v izolaci z důvodu pozitivního záchytu COVID-19 v rodině jednoho ze spolužáků.

Z doporučení KHS JMK žádáme zákonné zástupce ostatních dětí z této třídy o udělení souhlasu s antigenním testováním, abychom předešli uzavření celé Červené třídy. Testování by proběhlo v MŠ v pátek 14.1.2022.

PROVOZ V ČERVENÉ TŘÍDĚ BUDE PROZATÍM ZACHOVÁN V DOBĚ OD 7:00 DO 16:15 HOD.

O vývoji nastalé situace budete průběžně informováni na webu MŠ i ve třídách.

Sledujte zdravotní stav svých dětí. Děkujeme