Potvrzení o platbě školného

Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole za kalendářní rok 2021 vydává vedoucí školní jídelny

24.1.2022                                      6,30 –   9,30

25.1.-  27.1.2022                         7,00 –   9,30

25.1.2022                                      13,00 – 16,00

Vydání potvrzení v jiném termínu si domluvte s vedoucí školní jídelny na tel.č. 515 547 217