Zápis do MŠ

Přihlášku je možné vygenerovat si samostatně na adrese www.zapisdoms.brno.cz
(1. – 30.4.2022) nebo s pomocí ředitelky mateřské školy.

I. fáze: vydávání přihlášek

25.4.2022 v době od 14.00 do 16.00 hod.
Přihláška musí být potvrzena dětským lékařem.

II. fáze: sběr přihlášek
Přihlášku potvrzenou od lékaře mohou rodiče zaslat:

1. datovou schránkou: 7ifkk29

2. osobně – 2.5.2022 a 3.5.2022 od 12,00 do 16,00 hod. – možnost rezervace v termínu v aplikaci Zápis do MŠ

III. fáze vlastní přijímací řízení
18.5.2022 – vydávání rozhodnutí o přijetí /ředitelka mateřské školy telefonicky domluví s rodiči přijatých dětí přesný čas předání rozhodnutí o přijetí/. Nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz a rodný list dítěte!!!

25.5.2022 – rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zasláno poštou.

Těšíme se na Vás.