Platby

ŽÁDÁME  RODIČE,  KTEŘÍ  PLATÍ  STRAVNÉ  A  ŠKOLNÉ  TRVALÝM PŘÍKAZEM,  ABY  TENTO  PŘÍKAZ  ZRUŠILI  KE  30.6.2022.

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ  MUSÍ  BÝT  UHRAZEN  DO  20.6.2022 – nehraďte, dokud neobdržíte složenku!!!

PŘEPLATKY  STRAVNÉHO  SE  BUDOU  VRACET  V PRŮBĚHU  MĚSÍCE  ČERVENCE  2022.