O nás

Motto

Každý den by měl být bohatý na zážitky, aby v něm děti co nejlépe využily svou energii.

Prostředí MŠ

Naše státní mateřská škola se nachází na sídlišti městské části Brno-Vinohrady. V areálu mají naše děti k dispozici velkou zahradu vybavenou rozmanitou škálou herních prvků, rozlehlý environmentální koutek, zázemí pro sportovní a pohybové hry.

Doba provozu MŠ: 6:15 – 16:15 hod.


Zázemí MŠ

V naší mateřské škole máme vytvořena jednotlivá hrací a pracovní centra, místa na odpočinek i na rušnější pohybové aktivity. Hračky a pomůcky mají všechny děti volně dostupné.
Personální obsazení MŠ je stabilní, stejně tak personál školní jídelny, která je součástí školy. Rodiče dětí se zapojují do plánování společenských a sportovních akcí.

Aktivity v MŠ

MŠ nabízí spoustu kulturních akcí pro děti (divadelní představení v MŠ, návštěvu divadla Radost, mobilní planetárium, canisterapii, Masopust, karneval…). Také společně slavíme narozeniny.

Kroužky

V MŠ se děti mohou přihlásit do kroužku plavání, keramiky a tanečků.

Více informací naleznete na webových stránkách ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a ve Školním řádu předškolního vzdělávání.


Kontakty na zástupce školy jsou zde. Najdete nás zde.


Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně