Depistáž řečových vad

Depistáž řečových vad je orientační logopedické vyšetření, které spočívá ve vyhledávání dětí, u kterých se projevují řečové a jazykové obtíže v různé míře, a následném doporučení dalších postupů, např. zahájení ambulantní logopedické péče, vyšetření ve Speciálně pedagogickém centru apod.

Depistáž proběhne v prostorách MŠ 23.2.2023 dopoledne (v případě velkého počtu přihlášených dětí také 2.3.2023).

Přihlašení dětí na depistáž je možné nejpozději do 13.2.2023 vyplněním a odevzdáním písemného souhlasu zákonného zástupce (získáte ve třídě od učitelek).

Podrobnější informace naleznete na nástěnkách v šatnách MŠ.