Upozornění

Zákonní zástupci dětí, kteří spadají podle MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7.4.2021, musí tuto skutečnost prokázat při nástupu dítěte do MŠ.

Více informací naleznete zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-opat%C5%99en%C3%AD-ve-%C5%A1kol%C3%A1ch-s-1.-f%C3%A1z%C3%AD-rozvoln%C4%9Bn%C3%AD-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

Otevření MŠ, obnovení provozu po lockdownu (1.fáze)

  • začátek v pondělí 12.4.2021 (upozornění: 15.4. MŠ uzavřena z důvodu odstávky vody)
  • do MŠ nastoupí pouze předškoláci, pro které je předškolní vzdělávání povinné a od září budou nastupovat do ZŠ
  • 2x týdně bude probíhat povinné neinvazivní testování dětí při příchodu do MŠ (rodiče s dítětem vyčkají na výsledek testu)
  • při pobytu mimo areál MŠ (procházky) je pro děti i učitelky povinná ochrana dýchacích cest (certifikovaná rouška– zdravotnická nebo respirátor), kterou je potřeba pravidelně měnit
  • vstup do MŠ bude přes domácí telefon, kódy budou mimo provoz

Anketa

Vážení rodiče vzhledem ke zrušení velkého množství kulturních akcí pro děti, z důvodu nebezpečí nákazy COVID-19, nebyly vyčerpány finanční prostředky z Vašich příspěvků SPŠ.

Proto bychom Vás všechny chtěli oslovit s anketou, ohledně revitalizace školní zahrady, na kterou by byly zakoupeny herní prvky (viz obrázky níže) pro Vaše děti. Finanční částka do výše 60 000,- Kč by byla využita jako Váš sponzorský dar.

Anketu naleznete vpravo od tohoto příspěvku. Tam, prosím, hlasujte o zakoupení herních prvků na školní zahradu (nejpozději do 16.4.2021).

Děkujeme Vám.