Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Přihlášku je možné vygenerovat si samostatně na adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo
s pomocí ředitelky mateřské školy.

I. fáze:  vydávání přihlášek
26.4.2023 v době od 14.00 do 16,00 hod.
Přihláška musí být potvrzena dětským lékařem.

II. fáze: sběr přihlášek
přihlášku potvrzenou od lékaře mohou rodiče zaslat:
1. datovou schránkou: 7ifkk29
2. osobně – 3.5.2023 a 4.5.2023 od 12,00 do 16,00 hod. – možnost rezervace termínu v aplikaci Zápis do MŠ

III. fáze: vlastní přijímací řízení
17.5. 2023  – vydávání rozhodnutí o přijetí /ředitelka mateřské školy telefonicky domluví s rodiči přijatých dětí přesný čas předání rozhodnutí o přijetí/. Nezapomeňte s sebou přinést občanský průkaz a rodný list dítěte!!!


29.5. 2023 – rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy bude zasláno poštou.

Těšíme se na Vás.

Eva Němčanská, ředitelka mateřské školy