Platba KRPŠ

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍM O UHRAZENÍ PŘÍSPĚVKU KRPŠ (DIVADLA, KULTURNÍ AKCE) 1500 Kč NA ÚČET MŠ 6862820237/0100 DO KONCE ŘÍJNA.

RODIČE NOVÝCH DĚTÍ 1560 Kč + HRNÍČEK

DO POZNÁMKY PROSÍM NAPIŠTE KRPŠ

DĚKUJEME, KUCHYNĚ MŠ.