Letní prázdninový provoz

Mateřská škola Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace

Ředitelka MŠ Bořetická 7, Brno, příspěvková organizace stanovuje po dohodě se zřizovatelem, dle zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), letní prázdninový provoz ve školním roce 2023/24 takto:

1.7.-12.7.2024      od 6:15 do 16:15 hodin

Mateřská škola bude v provozu pro kmenové děti a děti MŠ Prušánecká 8
(o způsobu přihlášení budou rodiče informováni v průběhu měsíce května).
Mateřská škola bude uzavřena od 15.7.do 1.9.2024

Provoz v MŠ pro školní rok 2024/25 začíná 2.9.2024.

Mateřská škola Prušánecká 8 bude v provozu od 15. do 26.7.2024 v budově Prušánecká 8 od 6:15 do 16:15 hodin pro kmenové děti a děti MŠ Bořetická 7 a MŠ Velkopavlovická 15.

Výše uvedené bylo vzato na vědomí RMČ Brno – Vinohrady.

Dáno na vědomí dne 16.2.2024

Petra Ryndová, ředitelka MŠ Bořetická 7