Zápis do MŠ 2024

Přihlášku je možné vygenerovat si samostatně na adrese www.zapisdoms.brno.cz nebo s pomocí ředitelky mateřské školy.

I. fáze: Vydávání přihlášek pro rodiče, kteří si nevygenerují přihlášku na internetu

25.4.2024 od 13:30 do 15:00 hod.

Přihláška musí být potvrzena dětským lékařem. Děti, které nesplňují povinnou školní docházku, musí být očkované.

II. fáze: sběr přihlášek

přihlášku potvrzenou dětským lékařem a ostatní náležitosti (OP zákonného zástupce, rodný list dítěte atd.) mohou rodiče zaslat:

1. datovou schránkou: 7ifkk29
2. osobně – 13.5.2024 od 8:30 do 11:30 a od 13:00 do 16,00 hod. – možnost rezervace termínu v aplikaci Zápis do MŠ

III. fáze: vlastní přijímací řízení

27.5. 2024  – vydávání rozhodnutí o přijetí – ředitelka mateřské školy si telefonicky domluví s rodiči přijatých dětí přesný čas předání rozhodnutí o přijetí.

6.6. 2024 – rozhodnutí o nepřijetí dítěte do mateřské školy si osobně vyzvednete u ředitelky školy od 10:00 do 12:00 hod.

Těšíme se na Vás.