Zahájení školního roku 2020/2021

Všechny děti přijaté do MŠ jsou automaticky přihlášeny ke školnímu stravování.

Případné odhlášení stravování (vzhledem k pozdějšímu nástupu) volejte od 24. 8. do 28. 8. 2020 na tel. č. školní kuchyně: 515 547 217 v době od 7:00 do 12:30 hod.

Případné změny školní docházky (vzhledem k zaměstnání rodičů) vyřizuje ředitelka školy osobně nebo na tel. č. mateřské školy: 515 547 218

Při nástupu dítěte do MŠ rodiče podepíší ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o zdravotním stavu dítěte.

V měsíci ZÁŘÍ budou vystaveny 2 složenky:

 • na úplatu za předškolní vzdělávání (600,- Kč) a
  stravování dle věku dítěte (35,- Kč, OŠD 40,- Kč/den)
 • na platbu SPŠ (kulturní a sportovní akce dětí) ve výši 1 500,- Kč.,
  u nově přijatých dětí +60,- Kč (hrníček na celodenní pití)

Rodičům doporučujeme přinést do skříňky:

 • 2 ramínka na pověšení oblečení
 • 2x kapesníčky v boxu
 • balení obyčejných bílých ubrousků

DOPORUČUJEME:

Oblečení dětí:Je vždy nutné přizpůsobit ročnímu období, teplotám ve třídách i venku.
Je nutné vyvarovat se takovému oblečení, které dělá dětem potíže při úpravě, zapínání (šle u kalhot, sukní, košile se spoustou knoflíků…).
Vždy dbejte na volnost a pohodlí oděvu pro pohyb dítěte, taktéž jeho samostatnost při sebeobsluze.
Oblečení doporučujeme označit jménem, značkou dítěte. Předejdete záměnám, ztrátám.
COVID – 19:zabalená dětská rouška
Obuv:pevné papuče, sportovní boty na pobyt venku, zimní a nepromokavá obuv dle počasí, sandály přes patu
Náhradní oděv:zůstává ve skříňce (průběžně jej kontrolujte), ponožky, kalhotky – slipy, tričko, elasťáky, pláštěnka
Oděv do třídy:hrací kalhoty, tepláky, elasťáky – jen do pasu, ponožky, papuče, tričko, krátké kalhoty
Oděv na pobyt venku:krátké kalhoty, ponožky – legíny (punčocháče), tepláková – šusťáková souprava, oteplovačky, zimní doplňky, rukavice – palčáky na gumě, náhradní rukavice, vhodná obuv dle počasí
Oděv na spánek:pyžamo, noční košilka, „plyšáček“, který zůstává v lůžkovinách dítěte pouze do Vánoc

Hygienicko – bezpečnostní plán Covid–19

Organizace školy v závislosti na semaforu

Platí obecná doporučení MZd podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví tzv. semafor https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/07/Stupne-pohotovosti-v-oblasti-ochrany-verejneho-zdravi.pdf.
Nad rámec obecných doporučení MZd podle semaforu platí specifická doporučení ve vztahu ke školám uvedená v závěru tohoto manuálu.
Vedení školy průběžně sleduje republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

Kroky školy v případě podezření na výskyt nákazy Covid–19

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně Covid–19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého, kteří vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (7§ odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví).

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 • Příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do MŠ – dítě není vpuštěno do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Příznaky jsou patrné při příchodu dítěte do MŠ a není přítomen jeho zákonný zástupce – Škola oznámí tuto skutečnost zákonnému zástupci neprodleně a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí dítěte.

Škola nadále reaguje takto:

Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole.

 • Neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění dítěte do samostatné místnosti, k izolaci dítěte od ostatních přítomných ve škole. Současně jsou informovaní zákonní zástupci dítěte k bezodkladnému vyzvednutí dítěte a jsou vyzváni, aby telefonicky kontaktovaly praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Dítě s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li zákonný zástupce, že dítě netrpí infekční nemocí dokladem lékařského potvrzení.
 • Zákonní zástupci ke vstupu do budovy využívají kód k otevření dveří.
 • V šatně se zákonní zástupci se svými dětmi zdržují pouze po dobu nezbytně nutnou.
 • Při vstupu do třídy bude dětem proveden ranní filtr (zjištění zdravotního stavu).
 • Dítě si provede dezinfekci rukou.
 • Všechny děti budou mít roušku ve svých skříňkách, samostatně zabalenou.

Škola nadále postupuje vzhledem ke Covid-19 podle „MANUÁL“ pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 ze dne 17.8.2020 MŠMT – MZČR.