Poděkování

Děkujeme všem rodičům a prarodičům za hojnou účast na brigádě v MŠ, která se uskutečnila ve středu 8.11.2023. Za Vašeho přispění je naše školní zahrada téměř připravená na zimu.

Poděkování patří zároveň i členům Klubu rodičů, kteří pro děti připravili soutěžní disciplíny.

P.s. Setkáme se ještě jednou při shrabování listí do objednaného kontejneru – termín bude upřesněn.

Jménem celého kolektivu
Petra Ryndová
ředitelka MŠ

Vánoční focení

se bude konat v úterý 14.11.2023 od 8:15 hod.
Děti přiveďte do třídy již oblečené na focení. Bližší informace naleznete na nástěnkách v šatnách.